hotdatingblog net

Et projekt kaldt ”Ny Jerusalem pagts project”, ventes færdig i år 2010 og vil skabe den ”Ny Verdens Religon” (Åb. Det er ingen hemmelighed, at magthaverne ønsker at forny denne planets sociale tilbøjeligheder og styre. marts 1993 meddelte Bill Clinton: ”Vi har til hensigt at omskitsere, at genopfinde, at genoplive hele den nationale regering” (”The United Nations Global Straitjacjet”, af Joan Veon, s. Visepræsident Al Gore (også tilstedeværende ved mødet i San Francisco i 1995) meddelte at: ”Det der blev nedskrevet med en fjerpen er forældet og vi må omskitsere regeringen”.


Continue reading…